‘Aantal opgerichte webwinkels in 2019 bijna verdubbeld’

Nederlandse e-commerce

In 2019 zijn ruim 15 duizend nieuwe webwinkels opgericht. Daarmee is het aantal nieuwe webwinkels ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld, zo berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

15 duizend webwinkels opgericht in 2019

In 2019 zijn ruim 207 duizend bedrijven opgericht. Het CBS categoriseert online ondernemingen of webwinkels onder de sector ‘handel’, en binnen de handel zijn webwinkels met ruim 15 duizend nieuw opgerichte bedrijven verantwoordelijk voor meer dan de helft van de oprichtingen. Het aantal opgerichte webwinkels is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld en voor het eerst in tien jaar zijn hierdoor organisatieadviesbureaus niet de meest opgerichte bedrijven.

opgerichte bedrijven

Bron: CBS.nl

‘Per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland’

Met 207 duizend nieuwe bedrijven, 23 duizend meer dan in 2018, is het aantal oprichtingen in een jaar is nog nooit zo hoog geweest. Het aantal opheffingen was ook hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland. Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief, zo meldt het CBS.

Toename aantal opgeheven bedrijven

In 2019 zijn ruim 115 duizend bedrijven opgeheven, dat is een toename van 8 procent ten opzichte van 2018. Het is tevens het hoogste aantal opheffingen sinds 2015.

Veel eenmanszaken opgericht

In 2019 zijn bijna 159 duizend eenmanszaken opgericht, dit is ruim driekwart van het totaal aantal gestarte bedrijven. Sinds 2007 vormen de eenmanszaken de grootste groep bedrijven binnen de starters en is het aandeel van deze groep in de totale bedrijvenpopulatie voortdurend toegenomen.

Op 1 januari 2020 is twee derde van alle bedrijven een eenmanszaak, in 2007 was dat net iets meer dan 50 procent. Het aantal eenmanszaken is in deze periode bijna verdubbeld van 568 duizend naar ruim 1,2 miljoen.

Bron afbeelding: Depositphotos

Gerelateerde publicaties: