‘Streef naar invoering van eID-Stelsel begin 2015’

eID stelsel online betalen

Online consumenten, bedrijven en overheden hebben behoefte aan meer zekerheid over degene met wie ze digitaal communiceren. Het nieuwe eID-Stelsel biedt webwinkeliers die gewenste zekerheid. Belangenvereniging Thuiswinkel.org roept het Kabinet op het nieuwe eID-Stelsel zo snel mogelijk in te voeren. “De invoering van het eID-Stelsel is een gecompliceerd vraagstuk, dus dat het 2015 wordt is te begrijpen. Maar wat ons betreft wel in januari 2015, en niet december.”

De roep om extra online zekerheden bleek gister tijdens de presentatie van het eindrapport door de expertgroep Politiek-Juridisch van Shopping2020, maar eerder ook al uit de behoefte naar een nieuw identificatie-systeem voor online shoppers. De invoering van dit eID-Stelsel lijkt een stap dichterbij te komen door een update binnen e-Herkenning.

e-Herkenning is een door de overheid opgezet identificatie-systeem dat wordt gebruikt binnen het G2B- (overheid vs. bedrijf) en B2B (bedrijf vs. bedrijf)-kanaal. Voor het B2C (bedrijf naar consument)-kanaal was dit systeem nog niet geschikt. Met de release van versie 1.7, en dus de komst van een aantal nieuwe functionliteiten, is de toepassing van e-Herkenning verbreed en is het beter toepasbaar binnen bijvoorbeeld webwinkels.

e-Herkenning gaat op in eID-Stelsel
Daarmee lijkt e-Herkenning een voorloper te zijn van het eID-Stelsel, maar feitelijk wordt e-Herkenning klaargestoomd om op te gaan in het eID-Stelsel. Dit nieuwe online identificatie-systeem staat voor een lancering in 2015. Het eID-Stelsel wordt ook door de overheid gelanceerd en zal binnen alle sectoren toepasbaar zijn, en daarmee feitelijk het huidige DigiD vervangen.

‘eID biedt grotere zekerheid voor webwinkelier’
Thuiswinkel.org, belangenvereniging voor webwinkeliers, juicht het stroomlijnen van e-Herkenning voor een integratie binnen het eID-Stelsel toe. “In de markt is al langer grote behoefte aan een stelsel om snelle, gemakkelijke en veilige transacties te doen. Dit is ook essentieel om aan wensen van consumenten te voldoen. Het eID Stelsel gaat webwinkels grotere zekerheid geven dat een persoon ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn. Dit verhoogt de veiligheid en vermindert fraude”, aldus Paul Alfing, beleidsadviseur betalingsverkeer binnen Thuiswinkel.org, tegenover internetkassa.nu.

E-Herkenning 1.7
Door de update binnen e-Herkenning is versie 1.7 beter geschikt voor het gebruik door webwinkeliers en kunnen dienstverleners de bestaande dienstverlening naar klanten verbeteren, verbreden en eenvoudiger maken. Het nieuwe systeem vergroot bijvoorbeeld de zekerheid dat een online consument is wie hij zegt te zijn en het biedt mogelijkheden tot sluitende leeftijd verificatie.

‘Snel, maar veilig en goed om vertrouwen niet te schaden’
Uiteindelijk is deze update erop gericht om e-Herkenning naar het eID-Stelsel te migreren. Thuiswinkel.org maakt in ieder geval duidelijk dat het streeft naar een invoering van het eID-Stelsel in het begin van 2015. “Het eID Stelsel kan wat Thuiswinkel.org betreft niet snel genoeg komen, maar het stelsel moet wel goed en veilig zijn om vertrouwen in de online sector niet te schaden. Daarom begrip voor het feit dat de introductie pas in 2015 is, maar dan wel graag in januari en niet pas in december”, aldus Alfing.