Met Paypal betalen via Facebook Messenger

PayPal Facebook Messenger

De samenwerking tussen online betaalmethode PayPal en Facebook wordt verder uitgediept. De betaaloplossing wordt geïntegreerd in Facebook Messenger, waardoor merchants in directe chatgesprekken met de klant een PayPal-betaalverzoek kan versturen. De integratie komt eerst alleen voor Amerikaanse gebruikers beschikbaar. Onduidelijk is of én wanneer deze betaalfunctie ook in Nederland en België wordt uitgerold.

Facebook verwacht betaalmethode PayPal tegen het einde van jaar binnen haar berichtenservice Messenger ingebouwd te hebben.

Koppeling tussen PayPal- en Facebook-account

Naast de integratie van de betaalfunctie wordt ook de koppeling tussen het PayPal- en Facebook-account gemakkelijker. “PayPal customers in the U.S. will also be able to get notifications in Messenger, first starting with making it easier to manage receipts for PayPal transactions neatly in one place”, zo laat Bill Ready, Chief Operating Officer van PayPal, optekenen. Dat daarbij data gedeeld wordt is evident, maar in hoeverre Facebook hiermee zicht verkrijgt op alle activiteit op het PayPal-account van ondernemer en consument wordt niet duidelijk.

Op vragen aangaande de koppeling van de databases verwijst PayPal Benelux naar de corporate informatie die PayPal U.S. communiceert, waarin overigens verdere toelichting op data-sharing ontbreekt.

Directe betaalmogelijkheid aanbieden via geautomatiseerde chatbots

PayPal was al als betaaloplossing beschikbaar om Facebook Ads te betalen, en was een ondersteunende betaalmethode voor merchants die via een Facebook Shop producten verkochten. De strategische samenwerking wordt nu verder uitgebreid met de integratie van de PayPal betaaloptie in Facebook Messenger. Daarmee krijgt ondernemer de mogelijkheid om via Messenger een PayPal-betaling aan te bieden.

Dit biedt bijvoorbeeld de kans voor ondernemers om consumenten in een live chatgesprek een directe betaalmogelijkheid te faciliteren. Daarnaast is dit van toegevoegde waarde op de steeds bredere inzet van geautomatiseerde ‘chatbots’; zelfwerkende chatvensters waarin bezoekers worden geattendeerd op bijvoorbeeld koop-suggesties, welke nu dus rechtstreeks te ondersteunen zijn met een PayPal-betaalmogelijkheid.

Betaallink nuttige optie in communicatie met klant

In z’n algemeenheid geldt dat het aanmaken en toevoegen van betaallinks voor verschillende online betaalmethoden, hoewel in dat geval niet geïntegreerd maar handmatig, een mooie mogelijkheid voor ondernemers is om de conversie te verhogen. Het merendeel van de payment providers ondersteunt deze mogelijkheden inmiddels. Met de aanmaak van een iDEAL-betaallink of een ‘verzoek tot overboeking’ kun je in de communicatie met óf naar de klant de betaalflow verhogen en inspelen op mogelijke impulsaankopen.

Meer online betaalopties binnen Messenger

Facebook testte de mogelijkheid tot online betalen in Messenger al geruime tijd. PayPal is dan ook niet de enige betaaloptie binnen de berichtendienst. Consumenten die hun credit- en debetcard gegevens gekoppeld hebben aan Messenger kunnen deze ook gebruiken bij een betaling. Daarnaast voert Facebook gesprekken met andere spelers uit de betaalbranche, zoals American Express en Stripe om rechtstreekse integraties te ondersteunen.

Vooralsnog komt de verstevigde koppeling tussen PayPal en Facebook in deze opzet alleen tot stand in de Verenigde Staten, en laat PayPal Benelux weten ‘verder nog niets te kunnen zeggen over Nederland’.