Onderzoek door Stripe: regelgevingsdruk zit potentie van Europese startups in de weg

Letters startup raket

Nu economische onzekerheden de wereldwijde technologiemarkten blijven beïnvloeden, vormt de druk die regelgeving op Europese startups zet een serieuze bedreiging voor hun groei. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat eerder deze maand werd gepubliceerd door Stripe, een financieel infrastructuurplatform voor bedrijven. Een op de drie startups heeft overwogen om in een andere regio zaken te gaan doen vanwege de zware regelgevingsdruk.

Het onderzoeksrapport ‘European Tech Voices: perspectives from Europe’s fastest growing startups’ volgt uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd door B2B International onder bijna 200 gebruikers van Stripe, waaronder Kry, Alma en Ticketswap. Het rapport brengt de ervaringen in kaart van Europese startups vanuit het perspectief van snelgroeiende internetbedrijven inclusief hun reacties op de vraag of overheidsbeleid en regelgeving hun groei aanjagen of die in de weg zitten.

“Europese technologiebedrijven kampen met een steeds zwaarder economisch klimaat. Dit maakt het belangrijker dan ooit om te luisteren naar de wensen en behoeften van startups. We wilden direct van Stripe gebruikers horen welke uitdagingen en obstakels voor hun groei deze toekomstige generatie van Europese technologieleiders ervaart”, zegt Matt Henderson, global business lead bij Stripe.

Wil jij een webwinkel starten? Met deze checklist kom je beslagen ten ijs!

Startups ondervinden grotere druk ondanks het gunstige Europese vestigingsklimaat

Europese startups hebben duidelijk oog voor de voordelen die Europa te bieden heeft ten opzichte van andere wereldwijde technologiemarkten:

  • 73 procent gelooft dat de rijkdom aan en beschikbaarheid van talent en het onderwijsniveau in Europa een voordeel is ten opzichte van andere markten.
  • Meer dan de helft (56 procent) ziet de geografische nabijheid van uiteenlopende markten als een voordeel; dit stelt hen in staat om snel en met gemak zaken te doen.

Ondanks deze gunstige randvoorwaarden is er in Europa sprake van complexe regelgevingsprocedures en verouderde compliancepraktijken. Dit legt extra druk op het beperkte al drukbezette personeel van startups. Meer dan de helft (53 procent) van alle respondenten zegt dat de tijd die opgaat aan het waarborgen van overeenstemming met de wet- en regelgeving de grootste bedreiging voor hun onderneming vertegenwoordigt. Meer dan driekwart (79 procent) zegt steeds meer tijd kwijt te zijn aan complianceprocessen.

Een groeiende kloof tussen startups en beleidsmakers

Het probleem wordt deels veroorzaakt door een mismatch tussen beleidsmakers en startups. 83 procent van alle respondenten zegt dat beleid wordt gemaakt met het oog op gevestigde bedrijven. Slechts 12 procent is van mening dat beleidsmakers de specifieke omstandigheden begrijpen waar startups mee te maken hebben.

Het onderzoek van Stripe wijst erop dat startups graag willen dat beleidsmakers, in plaats van het ontwikkelen van nieuwe regelgeving, zich richten op beleid dat ten doel heeft om complianceprocessen te versoepelen en zo waardevolle tijd te besparen. Van alle werkwijzen die in de Startup Nation Standard van de EU zijn uiteengezet zien de respondenten de ‘digital first’-toezegging als topprioriteit voor soepele oprichting en groei van startups. De Baltische staten werden door het hoogste aantal respondenten (36 procent) aangewezen als regio met de meest innovatieve beleidsaanpak op basis van hun initiatieven voor de digitalisering van overheidsprocessen.

Welke payment service provider past het beste bij jouw online business?

Tegemoetkomen aan de belangrijkste behoeften van startups

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek heeft Stripe vijf punten gedefinieerd die beleidsmakers prioriteit zouden moeten geven om startups in de toekomst te kunnen laten overleven en floreren:

  • Bundel, coördineer en implementeer bestaande beleidsregels en initiatieven die bedoeld zijn om obstakels voor groei uit de weg te ruimen en startups tot scaleups te transformeren.
  • Zorg voor centrale loketten waar Europese ondernemers terechtkunnen voor eenduidig advies.
  • Zet in op een sterkere digitalisering van overheidsprocessen die verbonden zijn met het oprichten en opschalen van een startup.
  • Zorg voor meer gestructureerde communicatie tussen startups en beleidsmakers om te waarborgen dat de prioriteiten en perspectieven van startups in beleidsvorming terugkomen.
  • Harmoniseer regelgevingstelsels, versoepel complianceprocessen en draag bij aan maximale groei.

Mark Jager, Chief Financial Officer bij TicketSwap: “TicketSwap is oprecht blij met Nederland en de rest van de Europese Unie als thuismarkt. Een meer verenigde markt zou de toekomstige kampioenen van de EU helpen om te groeien en hen in staat stellen om te concurreren met de grootste techplatforms uit Amerika. Zo’n toename in concurrentie werkt dan weer als een vliegwiel voor innovatie, concurrerende prijzen en keuzemogelijkheden wat zowel bedrijven als consumenten in de EU ten goede zal komen.”

Henderson sluit af: “Europese startups hebben tijdens eerdere disruptieve perioden hun veerkracht al laten zien, maar dat zou ons geen vals gevoel van veiligheid moeten geven. Beleidsmakers moeten nu volle kracht vooruit met het implementeren van beleid voor Europese internetbedrijven, zodat deze in de hoogste versnelling kunnen groeien zodra de marktomstandigheden verbeteren.”

Het volledige rapport “European Tech Voices” kan hier worden gedownload.

Bron artikel-afbeelding: Depositphotos.com

Gerelateerde publicaties: