Europese subsidie voor FinTech-research

e-money vergunning

Het FINDER-project van de Radboud Universiteit ontvangt een subsidie van 1,8 miljoen euro uit het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. Het onderzoeksproject waar de subsidie voor bedoeld is richt zich op de effecten van samenwerkingsverbanden in de financiële technologie (FinTech). De onderzoeksgroep van de managementfaculteit is de eerste in Nederland en pas de tweede business school in Europa die deze subsidie ontvangt voor aanvullend FinTech-research.

Fintech staat voor ‘financial technology’, en daarbij kun je denken aan technologieën zoals apps van banken of apps waarmee je kunt beleggen. Maar ook de mogelijkheden tot biometrische identificatie en social collective decision making vallen onder dit domein.

Het FINDER-project van de Nijmeegse Radboud Universiteit, dat staat voor Foster Innovation Networks in a Digital Era, richt zich op innovatieve samenwerkingen tussen organisaties op het gebied van FinTech.

FinTech-ontwikkelingen gaan nieuwe fase in

En dat onderzoek is nodig, want FinTech-ontwikkelingen gaan inmiddels een nieuwe fase in. Een trend die recent ook Ank van Wylick, innovatie Advisory Partner en FinTech Lead bij KPMG, al onder de aandacht bracht. “De eerste fase was die van vier vijf jaar geleden toen de banken FinTechs naar zich toe begonnen te trekken.” Een trend die je momenteel ook ontwaart binnen de InsurTech (verzekeringen). “Bij banken zie je nu in de nieuwe fase dat ze grote fondsen beschikbaar hebben en dus ook grotere partijen opkopen. En wat de laatste tijd ook zichtbaar wordt, is dat FinTechs elkaar aan het kopen zijn of gaan samenwerken: ze consolideren.” Van Wylick voorspelt daarbij dat de opmars van FinTech nu pas echt begint.

FINDER-project richt zich op samenwerkingsverbanden in FinTech

Het FINDER-project heeft als doel de effecten van deze samenwerkingsverbanden in kaart te brengen. Rick Aalbers, associate professor Strategy & Innovation aan de Radboud Universiteit en hoofdaanvrager van de subsidie, zal het onderzoek leiden. “We gaan onderzoeken wat de effecten van verschillende interne en externe samenwerkingsverbanden zijn op de ontwikkeling en implementatie van dergelijke nieuwe technologieën. Welk samenwerkingsvorm brengt de technologie het verst en hoe kan specifieke fintech technologie bestaande samenwerkingsverbanden verstevigen?”

Als voorbeeld van alternatieve samenwerkingsvormen die de revue zullen passeren wijst Aalbers bijvoorbeeld op ‘grassroots’: organisaties waarbij politieke processen vanuit de brede maatschappij worden ontwikkeld. Maar ook de samenwerking tussen grote spelers en recente startups behoeft nadere verkenning, zo erkent hij.

Studie in samenwerking met Atos

Het onderzoeksprogramma ontvangt de financiering (1,8 miljoen euro) voor 4 jaar, waarvan 3 jaar uit de Europese Commissie. Gedurende het onderzoek wordt samengewerkt met Atos, een internationaal toonaangevende IT service provider met een jaarlijkse omzet van meer dan 12 miljard euro en circa 100.000 medewerkers opererend in 73 landen, en drie andere partners.

Eerder dit jaar lanceerde de Europese Commissie al een ‘stappenplan’ voor FinTechs en afgelopen maand verdeelde Horizon2020 nog negen miljoen euro aan vijf Nederlandse scale-ups. Van de 62 Nederlandse inzendingen zijn er uiteindelijk 5 geselecteerd voor het mkb-instrument (SME Instrument) fase 2 van Horizon 2020. De scale-ups krijgen daarmee gezamenlijk bijna 9 miljoen euro aan Europese subsidie. Met het geld kunnen de bedrijven uitbreiden en hun innovatieve producten uitrollen in Europese of wereldwijde markten.

Een recent rapport door Bobsguide toonde dat het geheel aan investeringen in (FinTech-)startups de laatste jaren flink is toegenomen, maar de kapitaalinjectie per project al enkele jaren dalende is. Het onderzoek wijt dat aan het toenemend aantal startups waardoor er sprake is van spreiding van kapitaalinjecties en de opgehaalde bedragen lager uitvallen dan enkele jaren geleden.