Annuleren; ook gewoon voor levering

wet koop op afstand

Vanaf juni dit jaar gelden er nieuwe regels voor het verkopen op afstand. In een tweetal eerdere publicaties (1 & 2) heb ik al eens kort uiteengezet wat de grootste veranderingen zijn. Een kleine aanpassing die nog niet genoemd is, is de regel dat een klant ook mag annuleren voordat er geleverd is.

De regel bij het aangaan van overeenkomsten is het standaard aanbod en aanvaardingverhaal. Is er een bestelling geplaatst dan moet de winkel leveren en de klant betalen. Dat lijkt simpel en dat is het eigenlijk ook. De consument heeft bij internetbestellingen onder de nieuwe wetgeving 14 dagen nadat hij het product heeft ontvangen om de overeenkomst te ontbinden en vervolgens het product terug te sturen.

Annuleren pas na levering mogelijk, of ook al eerder?

De vraag was altijd of deze termijn pas in gaat na levering of dat de klant ook al eerder kan zeggen: “ik hoef het toch niet”. De rechter heeft afgelopen tijd drie keer geoordeeld dat dat moet kunnen. Op zich ook wel logisch, als een klant toch kan herroepen na levering, waarom dan niet ook eerder? Voor een consument uiteraard een prima gedachtegang. Voor een ondernemer lastiger, omdat een klant zo allerlei bestellingen kan doen waarbij hij ook weer direct kan zeggen dat hij het toch niet wil.

Dit druist wel in tegen het feit dat er gewoon een overeenkomst is gesloten en die nagekomen moet worden. Een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek zal art. 6:230q zijn dat dit oplost. Hierin wordt verklaard dat de “standaard regel” van aanbod en aanvaarding een nuance kent.

Herroepingsrecht

Dit artikel geeft aan dat een aanbod van een consument altijd kan worden ingetrokken, ook als er nog geen overeenkomst is gesloten. Dit sluit aan bij de gedachte dat (conform overweging 40 van de Richtlijn) overeenkomsten altijd moeten kunnen worden herroepen (als er sprake is van een koop op afstand uiteraard), omdat hiervoor toch ook al het standaard herroepingsrecht geldt. Een gedaan aanbod is derhalve altijd te herroepen en dit wijkt af van onze standaardregel over aanbod en aanvaarding, waarbij de afspraken in beginsel bindend zijn.

Het is dus toegestaan om al voordat (!) producten verzonden zijn of ontvangen zijn, de overeenkomst te herroepen. Dat herroepen moet dan wel volgens de spelregels van het herroepingsrecht, alsof het product wel geleverd zou zijn. De klant moet dan gebruik maken van het standaardformulier, of op andere wijze kenbaar maken dat hij het product niet meer wil. Bijvoorbeeld door het sturen van een mail. De verkoper moet dit dan weer bevestigen. Het gevolg is dan dat indien de klant al iets betaald heeft de verkoper alle betaalde bedragen binnen 14 dagen terugbetaald. Ja ook de betaalde verzendkosten, administratiekosten en betaalkosten.