Acquirer Worldline maakt speerpunt van fraudepreventie

fraudepreventie

Worldline, onderdeel van Atos en daarbinnen verantwoordelijk voor de verwerking van online betalen, heeft een verbond gesloten met ReD, een wereldwijde fraudepreventie provider. Met de strategische samenwerking, die de kennisvelden acquiering dienstverlening en fraudepreventie bij elkaar brengt, wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het bestrijden van frauduleuze betalingen in een Card Not Present (CNP)-omgeving is.

Onderschatting fraudepreventie
Afgelopen week bracht een onderzoek van Ogone aan het licht dat Nederlandse webwinkeliers het gevaar van frauduleuze creditcard betalingen nogal onderschatten. Het zal mede komen door de aanwezigheid van een sterke betaalmethode als iDEAL, en het geringe gebruik van de creditcard door Nederlandse online shoppers, dat liefst tweederde van de Nederlandse webwinkeliers fraudepreventie niet als een prioriteit ziet.

Chargeback
Het onderzoek van Ogone, de samenwerking van Worldline met ReD en in een eerder stadium de overeenkomst tussen acquirer EMS en hetzelfde ReD, geeft aan dat de betaalverwerkers fraude in ieder geval wel serieus nemen. Het terugdringen van chargebacks en het vroegtijdig signaleren van fraude binnen online betalen, is daarbij het uitgangspunt.

Fraude is ook afweging kosten en baten voor webwinkelier
Waarmee ik niet wil zeggen dat webwinkeliers het voorkomen van fraude en het terugdringen van chargebacks niet belangrijk vinden, want het blijft in veel gevallen ook een afweging tussen kosten en baten. Een beginnende webwinkel kan die kosten niet altijd dragen. Maar de acquirers (de financiële instellingen die u de mogelijkheid bieden om betalingen in verkoop op afstand te aanvaarden) geven hiermee wel een signaal af dat fraudepreventie van belang is. Daarmee nemen de acquiring partijen, mijns inziens, steeds meer hun verantwoordelijkheid. Door van fraudepreventie een speerpunt te maken zetten zij in op een allround betaalplatform, waar de webwinkelier uiteindelijk van profiteert. Bewustwording onder webwinkels begint met een volledig product tegen competitieve kosten.

ReD Shield maakt signaleren fraude gemakkelijker
De dienstverlening van ReD is een aanvulling op de huidige vorm van fraudepreventie binnen Worldline. Uiteraard hebben zij als betaalverwerker ook nu een fraudemanagement procedure en toetsingselementen om fraude met online betalingen te signaleren, maar door het toevoegen van de software van ReD verhogen zij de kwaliteit. “Worldline richt zich op de wereldwijde online betaalverwerking en om die reden sluit de ervaring en kennis van ReD met hun product ReD Shield aan bij de expertise en ervaring die wij zoeken om zo onze klanten nog beter te kunnen bedienen op het gebied van fraudepreventie”, zo laat Xavier Brucker, verantwoordelijk voor Multichannel Payment bij Worldline, weten.

Worldline Atos
De nieuwe fraudepreventietool ReD Shield is voor bestaande en nieuwe mechants van Worldline beschikbaar op het betaalplatform. Als acquiring partner maakt Worldline de acceptatie van verschillende creditcard brands voor webwinkels mogelijk. Worldline bedient merchants wereldwijd in onder andere Frankrijk, Benelux, UK, Duitsland, India en andere Aziatische landen. Wilt u gebruik maken van de dienstverlening van Worldline voor uw webwinkel of wilt u weten wat andere acquirers of payment service providers (psp’s) voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een consultant van IPS Consult.