Online shoppen onder werktijd neemt steeds meer toe

online shoppen

Online shoppen in de tijd van de baas neemt steeds meer toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Kortingscode.nl onder 1047 bezoekers van haar website. Uit de gegevens van Kortingscode.nl blijkt dat maar liefst 60 procent van de dagelijkse bezoekers onder werktijd de website bezoekt. Opvallend detail: Mannen shoppen twee keer zo vaak online onder werktijd als vrouwen.

De meerderheid van de vrouwelijke werknemers vindt het ongepast en vervelend als hun collega onder werktijd shopt. Dat mannen vaker online shoppen dan vrouwen is opvallend. “Het lijkt erop dat vrouwen een groter plichtsbesef hebben en zich niet prettig voelen bij het online shoppen in de tijd van de baas”, zegt Jelle van der Bij van Kortingscode.nl.

“Vaak wordt online shoppen geassocieerd met het kopen van kleding, vooral door vrouwen. Er wordt minder snel gedacht aan elektronica, gadgets, gereedschap, eten en reizen. Dit zijn producten die juist door mannen worden aangeschaft.”

Moraal
Het online shoppen onder werktijd is vooral onder jongeren populair. Bijna de helft zegt zich weleens online te oriënteren en/of een product te kopen onder werktijd. Naarmate de leeftijd oploopt, wordt er minder geshopt. Van de veertigers shopt slechts een kwart online tijdens werktijd en onder 56-plussers is dit nog minder.

Van der Bij: “Onder jongeren wordt het vaker als normaal gezien om onder werktijd op zoek te gaan naar producten. Onder ouderen heerst een ander moraal. De helft vindt online shoppen op het werk ongepast. Van de jongeren is slechts een derde het hiermee eens.” Daarnaast gaan alleen jongeren op zoek naar online koopjes als ze zich op het werk vervelen, terwijl ouderen dit vrijwel niet doen.

Bezorging
Wanneer je kijkt naar de bezorging van online aankopen, heeft een tiende van de online shoppers zijn aankoop weleens op zijn werkplek laten bezorgen. Vooral onder jongeren is dit populair, terwijl oudere shoppers de bestelling het liefst thuis laten bezorgen.

“Dat relatief weinig mensen hun bestelling op het werk laten bezorgen, zou kunnen komen omdat ze het vervelend vinden dat collega’s kunnen zien wat zij besteld hebben”, aldus Van der Bij.

online-producten-onder-werktijd orienteren

‘Klik hier voor nog meer informatie en bekijk het complete onderzoek