Stichting Webshop Keurmerk

De Stichting Webshop Keurmerk is sinds 2001 dé brancheorganisatie en hét Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die de producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. De bij het Nederlandse Webshop Keurmerk aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting. De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels.

Op 17 april 2008 heeft Webshop Keurmerk de keurmerkentoets van het Ministerie van Economische Zaken ondergaan. De toets is uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. In deze toets wordt gekeken of een keurmerk, en de manier waarop het keurmerk wordt verleend, wel betrouwbaar is. De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt met een rapportcijfer, op de schaal van 1 tot 10.

Ons keurmerk heeft een 10 gekregen. Klik hier voor de rapportage.

Een betrouwbaar keurmerk betekent:

 • Dat alleen de keurmerkeigenaar bepaalt wie zijn keurmerk op een product of dienst mag voeren.
 • Dat duidelijk is waar het keurmerk voor staat.
 • Dat duidelijk is waar een product of dienst aan moet voldoen om het keurmerk te mogen voeren en dat het keurmerk controleert of een product of een dienst dat een keurmerk voert wel echt voldoet aan die eisen.
 • Dat gecontroleerd wordt of al die informatie over een keurmerk wel openbaar is, dus gemakkelijk te vinden voor u als consument.

In tegenstelling tot sommige andere keurmerken is Webshop Keurmerk onafhankelijk en alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen.

Het Webshop Keurmerk werd opgericht op het moment dat de Consumentenbond bekend maakte de activiteiten met betrekking tot het Webtrader-logo te beëindigen. Veel webwinkels die na de uitvoerige screeningsprocedure het Webtrader-logo op de website mochten gebruiken, besloten zich aan te sluiten bij het Webshop Keurmerk. De door het Webshop Keurmerk gehanteerde voorwaarden zijn dan ook gebaseerd op de eerder door de Consumentenbond gehanteerde voorwaarden. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk.

De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Webshop Keurmerk controleert de aangesloten webwinkels en bemiddelt bij eventuele geschillen.

Een bij Webshop Keurmerk aangesloten winkel voert een privacyprotocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt.

Door aansluiting bij de Stichting Webshop Keurmerk kunt u rekenen op:

 • Herkenbaarheid door het voeren van het keurmerk.
 • Vertrouwen van de consument in uw onderneming.
 • Meer klanten.
 • Hogere omzet (stijging conversieratio).
 • Snel rendement op lidmaatschap.
 • Vergroting herhalingsaankopen.
 • Bemiddeling bij klachten en geschillen.
 • Meer bezoekers via keurmerk.info en andere sites die uw bedrijf vermelden met keurmerk.
 • Bereikbaar voor ieder e-commerce shop middels lage bijdrage.

Klik hier voor de vermelding van de Stichting Webshop Keurmerk op Consuwijzer. Klik hier voor de uitslag van een onafhankelijk onderzoek: Stichting Webshop Keurmerk blijkt uit onderzoek het meest betrouwbare en onafhankelijke Keurmerk

U kunt uw bedrijf en webwinkel(s) direct online aanmelden via deze link. Als klant van internetkassa.nu bent u bij aanmelding geen kosten verschuldigd over het lopende kwartaal. Er zal na aanmelding wel een nota worden gezonden, maar slechts voor de resterende kwartalen van het jaar.

Geef daarvoor bij “omschrijving” wel aan dat u een klant van Interkassa.nu bent!

Er zijn verschillende Keurmerken voor online business in Nederland en Belgie: