Digikeur Webshop Keurmerk

Stichting Digikeur is een officieel erkende organisatie voor op afstand gesloten overeenkomsten. Ook wel de ‘wet koop op afstand’ genoemd.

Als webshop eigenaar dient u aan verschillende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving te voldoen. Veel webshops blijken juridisch niet in orde.

Laat uw algemene voorwaarden controleren door Stichting Digikeur.
U wordt juridisch door ons gecontroleerd op de wet koop op afstand.
Bij toelating ontvangt u ons webshop keurmerk.

Waarom een keurmerk?

Het Digikeur webshop keurmerk biedt consumenten een keurmerk als herkenning voor betrouwbaar kopen. Digikeur biedt kopers absolute rust en een veilig gevoel:

  • Weten met wie men zaken doet
  • Duidelijke garanties en voorwaarden
  • Oplossen klachten en geschillen
  • Kwaliteitscontrole op leden
  • Veilig en betrouwbaar winkelen op internet

Door klachtenregistraties kan Digikeur de integriteit van haar ledenbestand waarborgen. Frauderende webshops worden direct uitgesloten en gepubliceerd!

Dit alles komt dus sterk ten goede aan het consumentenvertouwen in aangesloten webshops bij het DigiKeur Keurmerk en zal de bestedingen en conversie doen toenemen!

Wat houdt het lidmaatschap in?

Het lidmaatschap bij Digikeur bestaat uit:

  • Plaatsing van het Digikeur webshop keurmerk
  • Naleven van onze gedragscode die is gebaseerd op de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voor het kopen op afstand
  • Medewerking verlenen aan het oplossen van geschillen

Digikeur leden voeren ons webshop keurmerk.
Het keurmerk is klikbaar zodat de geldigheid ervan kan worden gecontroleerd. Een nieuw venster met certificaatsverklaring opent zich waar u meer kunt lezen over het aangesloten lid.

Aangesloten leden worden middels klachtenregistratie getoetst op het naleven van onze gedragscode. Hiermee is de kwaliteit van ons keurmerk gewaarborgd. Indien een webshop aantoonbaar onwillig is en/of vaststaat dat een webshop niet volgens onze gedragscode heeft gehandeld, zal Digikeur de webshop schorsen en/of het recht tot het gebruik van het Keurmerk met onmiddellijke ingang ontzeggen.

Procedure Geschillen

Digikeur is de brancheorganisatie voor webwinkels die producten en diensten op afstand verkopen aan consumenten.

Werkwijze
De stichting zet zich behalve voor leden, ook in voor de belangen van de consument. Zo kunnen consumenten terecht bij onze Geschillencommissie of een vergelijkbare onafhankelijke geschilleninstantie, als ze vinden dat een van de leden niet juist heeft gehandeld. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend voor alle leden van Digikeur.

Indien u een geschil zelf niet kunt beslechten in overleg met een van onze leden, dan kunt u Digikeur vragen om te bemiddelen. Stuur hiervoor een e-mail met uw melding via onze contactpagina.
Leidt bemiddeling niet tot het gewenste effect? U kunt uw klacht dan indienen met een online formulier. Waar nodig houden wij u tussentijds op de hoogte van de voortgang.

Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen dient u eerst een waarborgsom van € 50,00 te voldoen. Indien uw klacht gegrond is krijgt u de waarborg weer teruggestort.

 

Er zijn verschillende Keurmerken voor online business in Nederland en Belgie: