BeCommerce

BeCommerce verenigt bedrijven die in België producten of diensten aan consumenten verkopen via internet, catalogus, post, etc. Deze bedrijven zijn lid van de vzw BeCommerce, respecteren de Gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) en aanvaarden de uitspraken van het Comité van Toezicht van het BDMV dat als bemiddelingsinstantie optreedt in geval van geschillen tussen consumenten en bedrijven.

Doelstellingen

BeCommerce stimuleert het consumentenvertrouwen in zowel het kopen op afstand via Internet als via catalogus of post ten voordele van de consumenten en de verkopers.

BeCommerce brengt deze doelstellingen in de praktijk door

  • het imago van kopen op afstand te versterken 
  • het leuke en gemakkelijke van het kopen op afstand bij de consument aan te tonen
  • kennis en ervaring uit te wisselen
  • het stimuleren van beste praktijken via zelfregulering
  • de belemmeringen om te kopen op afstand voor de consument op te heffen

Zelfregulering

De BeCommerce bedrijven respecteren de regels opgenomen in de Gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). De Code bevat regels over privacy, kopen op afstand, telemarketing en over de werking van het Comité van Toezicht. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming.

De bedrijven die het BeCommerce Label dragen, houden zich aan nog strengere regels die heel gericht zijn op het kopen op afstand via internet en catalogus. Zij respecteren de Gedragscode van het BeCommerce Kwaliteitslabel.

U kan de Gedragscodes hier consulteren:

Gedragscode van BeCommerce
Gedragscode van het BDMV

 

Er zijn verschillende Keurmerken voor online business in Nederland en Belgie: