Duitsland als eerste met nieuwe ‘bestelknop’

alt

Per 1 augustus 2012 zullen webwinkeliers die in Duitsland actief zijn hun ‘bestelknoppen’ moeten aanpassen. Vanaf die datum zijn zij verplicht om de melding ‘zahlungspflichtig bestellen’ te vermelden bij het afrekenproces. In Nederland zullen ondernemers uiterlijk per 13-12-2013 een melding van gelijke strekking in de webshop moeten implementeren.

Duitsland loopt voorop met deze aanpassing, maar deze regeling gaat vanaf volgend jaar voor alle Europese landen gelden. De maatregel volgt uit de Europese consumentenrichtlijn van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten. De tekstuele toevoeging moet duidelijk maken dat een klik leidt tot een directe financiële verplichting. Ontbreekt ze, dan is de klant niet aan een bestelling gebonden. Zo moet worden voorkomen dat consumenten ongewild ergens aan vast komen te zitten.

Eind volgend jaar is het ook voor Nederlandse ondernemers dus verplicht om een gelijksoortige melding op te website te plaatsen. De richtlijn schrijft voor dat de bestelknoppen van Nederlandse webverkopers dan moeten zijn voorzien van de woorden ‘bestelling met betalingsverplichting’ of ‘een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de handelaar te betalen’.