DNB verleent Pay.nl PSD licentie

Pay.nl

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft per 29 juli 2013 Payment Serice Provider (psp) Pay.nl een PSD licentie verschaft. Met het verlenen de vergunning mag Pay.nl nu officieel optreden als betaalinstelling. Tevens betekent het dat Pay.nl aan alle gestelde eisen voldoet en onder toezicht staat van de DNB.

PSD Licentie

In alle EU lidstaten geldt het zogeheten ‘Payment Service Directive’ (PSD). Dit is een richtlijn voor betaaldiensten en heeft als doel te zorgen voor meer transparantie, veiligheid en efficiëntie in elektronisch betaalverkeer binnen Europa. De PSD is in Nederland opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving van deze wet en verstrekt enkel een vergunning aan bedrijven die voldoen aan alle eisen en regels die de veiligheid, kwaliteit en stabiliteit van het Europese betalingssysteem waarborgen.

De richtlijn is sinds 1 november 2009 verplicht voor creditcard-maatschappijen en daaraan gelieerde ondernemingen, zoals Payment Service Providers. Pay.nl kan met de vergunning tevens als internationaale betaalinstelling optreden en haar diensten in het buitenland aanbieden.

Vrijstelling vanuit DNB

Pay.nl voegt zich hiermee in een rij met Payment Service Providers die ook een over een officiele PSD-licentie beschikken, waaronder Targetpay, Mollie, Sisow en Buckaroo. Verder kan een betaaldienstverlener door de DNB zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Vrijgestelde betaaldienstverleners staan niet onder toezicht van de DNB, tenzij aan de vrijstelling wettelijke voorwaarden zijn verbonden waarop DNB toeziet. De vrijgestelde betaaldienstverleners vallen wel onder het gedragstoezicht van de AFM en voldoen hiermee dus wel aan alle verplichtingen om betalingen te mogen verwerken.

“Al jaren hebben we het in Nederland over een economische crisis, maar wij zien een unieke kans. De ‘crisis’ zorgde er namelijk voor dat men nog prijsbewuster te werk gaat in de zoektocht naar een betaaloplossing. Daar hebben wij als prijsvechter alleen maar profijt van. Door het toenemende gebruik van onze online betaaldiensten, werd een vergunning van DNB een echte must. Daarom hebben we de afgelopen periode hard gewerkt om aan alle eisen te voldoen’, aldus Olaf Kok, General Manager bij Pay.nl.