De flyer heeft nog steeds impact

Flyeren is nog steeds een goede manier om als bedrijf of vereniging direct mensen te bereiken. Bij het flyeren in het openbaar, bijvoorbeeld in een winkelstraat of winkelcentrum gelden er wel regels voor deze vorm van reclame-uiting. Bij sommige gemeenten dient u te beschikken over een vergunning en een ontheffing. De gemeente Leiden heeft zelfs geprobeerd om een geheel flyer-verbod voor de stad in te stellen. Dit is echter ingetrokken omdat het in strijd is met de grondwet.

Effect

Flyers worden niet alleen door commerciële bedrijven gebruikt, zoals de detailhandel, horeca en evenementen. Ook ideële en charitatieve verenigingen en politieke partijen gebruiken de flyer om hun boodschap over te brengen. Voordeel daarbij is dat er bij het uitdelen één op één contact is met de potentiële kiezer. Dat een flyer impact kan hebben bewijst het gebruik van de flyer door de beweging Zorg voor leven. De pro-life flyer verwijst naar het aantal abortussen in Nederland. De anti-abortus flyer heeft vervolgens tot felle discussies geleid en tot meerdere initiatieven om de verspreiding tegen te gaan. Zelfs speciale stickers voor brievenbussen zijn daarvoor ontworpen. Het Humanistisch Verbond kwam met de sticker “ja voor de vrije keuze” en “nee tegen anti-abortusreclame” voor iedereen die geen anti-abortusreclame wil ontvangen.

Ontwerp

De flyer als direct marketing heeft dus effect. Zeker als het ontwerp er aantrekkelijk uitziet. Het dient meteen de aandacht te grijpen. Dit kan door het kiezen voor een opvallende vormgeving en/of bijzondere kleuren. Probeer niet een overvloed van informatie te geven, maar beperk u tot hoofdzaken. Op veel drukkerij webshops is een ontwerp voor een flyer eenvoudig up te loaden of door het maken van een flyerontwerp online in een ontwerptool

In november krijgt iedere Nederlander de anti-abortusflyer in de bus. Een crowdfundingactie heeft de publicatie mogelijk gemaakt. De flyer wordt tijdens de Week van het Leven van 11 tot 16 november huis-aan-huis verspreid. Tenzij de juiste sticker op de brievenbusklep is geplakt.