2024 onzeker jaar voor retail ondanks herstellende koopkracht

winkelmandje

Ondanks een licht herstel van de koopkracht gaat de retail ook in 2024 een onzeker jaar tegemoet. Hoewel door gestegen consumentenprijzen de omzet van veel branches in 2023 nog wel plusten, staan de marges onverminderd onder druk door de hoge kosten voor personeel, inkoop, energie en huur. Deze optelsom van factoren leidde in 2023 over de gehele linie tot dalende volumes en dit jaar ligt slechts een bescheiden herstel (+0,5 procent) voor de sector in het verschiet.

Solide groei in retail blijft uit ondanks verbeterde koopkracht

Dat concludeert ABN AMRO in de Sectorprognose Retail 2023-2024, die vandaag is gepubliceerd. De subsectoren noteren subtiele verschillen in positieve en negatieve volumegroeicijfers voor 2024. Hoewel consumenten meer te besteden hebben, zijn zij ook grillig. Veel consumenten willen bezuinigen en zoeken vaker kortingen en huismerken, maar vinden het tegelijkertijd ook belangrijk om zichzelf te verwennen door bijvoorbeeld (eenmalig) een luxemerk te kopen.

Groei slaat na een goed 2022 om in krimp bij kledingwinkels

De verwachtingen voor 2024 laten een wisselend beeld zien. Zo wordt er na een uitdagend 2023 dit jaar voor supermarkten een volumestijging (+0,5 procent) verwacht. Vooral kleinere ketens hebben het lastig door grote investeringen die nodig zijn voor IT, logistiek en personeel. De volumes bij voedingsspeciaalzaken gaan in 2024 waarschijnlijk dalen (-1,5 procent), maar deze krimp is minder groot dan vorig jaar. Deze daling is deels te wijten aan het feit dat consumenten hun focus hebben verlegd naar de horeca en vaker kozen voor goedkopere discounters. Na een goed jaar in 2022 stagneerde de groei bij kledingwinkels in 2023: de volumes (-2,8 procent) daalden en ook in 2024 (-1 procent) wordt volumekrimp verwacht. Hoewel de modeprijzen fluctueren door seizoensgebonden trends en uitverkopen, is op langere termijn sprake van een constante vraag naar kleding. Voor schoenenwinkels geldt na een afname in 2023 dat de volumegroei in het komende jaar stabiliseert. Tegelijkertijd kunnen zij gestegen kosten moeilijk doorberekenen, omdat er veel concurrentie in de sector is. Deze kosten – en coronaschulden die moeten worden terugbetaald – drukken op de marges. De vraag naar tweedehands spullen, zoals kleding en meubels, zal in 2024 naar verwachting verder toenemen.

Retailers moeten verdienmodel herzien om consument te blijven verleiden

Ook 2024 wordt een uitdagend jaar voor retailers, hoewel de koopkracht iets toeneemt. Door de hoge kosten is sprake van een aanhoudende druk op de marges. Daarnaast zet de groei van ‘online’ onverminderd door. “Retailers kunnen niet stilzitten en moeten hun verdienmodel tegen het licht houden. Juist in onzekere tijden is het cruciaal om proactief maatregelen te nemen, want dat geeft je een voorsprong op de concurrentie en biedt kansen voor succes op langere termijn. Zo kunnen retailers zich onderscheiden door in fysieke winkels een plek te creëren waar beleving centraal staat of door nieuwe diensten toe te voegen, zoals reparaties, abonnementen en duurzame producten”, zegt Gerarda Westerhuis, Sector Econoom Retail van ABN AMRO. “Daarnaast wordt het gebruik van data steeds belangrijker. Bijvoorbeeld om processen te optimaliseren en om te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de bevoorradingsketen. AI kan hierin een grote rol spelen door inzichtelijk te maken welke activiteiten geautomatiseerd kunnen worden, zodat retailers hun personeel kunnen inzetten op werkzaamheden met een grotere toegevoegde waarde.”

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Bron afbeelding: Depositphotos

Gerelateerde publicaties: