DNB: psp MultiSafepay recent enige tijd onder curatele gesteld

DNB

Tussen november 2016 en juni 2017 heeft payment service provider MultiSafepay onder curatele van De Nederlandsche Bank (DNB) gestaan. De aanstelling van een curator was volgens DNB nodig om een ‘beheerste en integere bedrijfsvoering’ te garanderen. Eind juni 2017 is vastgesteld dat er door MultiSafepay aan de aanwijzing is voldaan, en is het benoemingsbesluit van de curator komen te vervallen.

DNB maakte dit afgelopen week bekend door het sanctiebesluit, conform het vernieuwde publicatieregime van 2016, op haar eigen website te openbaren.

Curator aangesteld

Het nieuws over deze opmerkelijke maatregel komt nu pas naar buiten, maar al in 2014 constateerde DNB dat MultiSafepay de Wet op het financiële toezicht (Wft) overtrad. Het bedrijf voerde volgens DNB geen adequaat beleid en had haar bedrijfsvoering niet op orde. Omdat het bedrijf niet tijdig de aanwijzingen ter verbetering van DNB opvolgde, stelde DNB in november 2016 een curator aan bij het bedrijf.

MultiSafepay heeft in eerste aanleg nog wel bezwaar ingesteld tegen het besluit van DNB tot benoeming van de curator, maar dat bezwaar is bij besluit van 15 mei 2017 ongegrond verklaard. Eind juni 2017 voldeed MultiSafepay alsnog aan de aanwijzingen en is de curator gestopt.

Klantbeleid onvoldoende

De overtredingen bij MultiSafepay betroffen het zgn. Customer Due Diligence beleid (CDD-beleid), wat betekent dat de compliance onvoldoende was en te weinig werd gedaan aan klantonderzoek en transactiemonitoring. Na tussenkomst van de curator zijn deze zaken aangepakt en alsnog als toereikend beoordeeld.

Sanctiebesluiten openbaar

Door een aanpassing van de Wft in 2016 is het publicatieregime van formele maatregelen gewijzigd en worden in beginsel alle sanctiebesluiten door DNB openbaar gemaakt. Tot de sanctiebesluiten van DNB behoren bestuurlijke boetes, lasten onder dwangsom, aanwijzingen, openbare waarschuwingen, benoeming van curator of het intrekken van een vergunning. In het geval van MultiSafepay is er dus voor gekozen om een toezichthouder aan te stellen die toeziet op de gewenste verbeteringen en aanpassingen.


Daniel de Voogt is freelance copywriter en blogger voor onder meer Internetkassa.nu, Medischdossier.org en Quiethotelroom.org en publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van online marketing, SEO en social media.