ICT Waarborg

ICTWaarborg is dé brancheorganisatie voor bedrijven die ict-producten en ict-diensten leveren aan consumenten en/of bedrijven. Dit kan zowel in een fysieke showroom, online als op locatie. Het doel van ICTWaarborg is het behartigen van de belangen van deze bedrijven in het algemeen en in het bijzonder van haar aangesloten bedrijven. Zowel grote als kleine bedrijven zijn bij ons aangesloten om samen sterker in de markt te staan.

Voor wie is ICTWaarborg bedoeld?

ICTWaarborg is het aanspreekpunt voor de aangesloten bedrijven (in sommige gevallen ook voor niet-aangeslotenen) voor hun opdrachtgevers (particulier en zakelijk) en voor de toeleveranciers van bedrijven, die actief zijn in de verkoop en levering van ict-producten en -diensten. ICTWaarborg wil een sterk bindende factor zijn voor haar aangesloten bedrijven en hen actief informeren op een breed gebied. Daarbij wil ICTWaarborg de aangesloten bedrijven niet opleggen ‘wat te doen’: de eigenheid en verantwoordelijkheid van de ondernemer staan voorop! Klanten (consumenten, bedrijven, instellingen), toeleveranciers en instellingen (overheidsorganisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen) kunnen een beroep doen op ICTWaarborg voor informatie en – waar nodig – ondersteuning.

Wat mag u van ICTWaarborg verwachten?

Behalen van de doelstelling

ICTWaarborg zorgt dat de aangesloten bedrijven kunnen ondernemen. Om dit mogelijk te maken zet ICTWaarborg zich in voor het:

 • versterken van de eigen identiteit
 • verbeteren van het imago
 • collectief inkoopvoordeel op branchevreemde producten
 • internetportal www.ictwijzer.nl
 • stimuleren van samenwerking tussen en met aangesloten bedrijven via online community
 • samenwerking met andere organisaties en bedrijven
 • branche-informatie

Producten en diensten

Om ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering ontwikkelt ICTWaarborg producten en diensten:

 • bemiddelingsbureau, geschillencommissie
 • consumentvriendelijke algemene voorwaarden
 • kortingsovereenkomsten met branchevreemde partijen, exclusief voor ICTWaarborg aangesloten bedrijven
 • ICTWaarborg Verzekeringsdienst
 • ICTWaarborg Kenniscentrum
 • fiscaal en juridisch advies
 • aangesloten bedrijven mogen het ICTWaarborg-logo voeren

Activiteiten

ICTWaarborg organiseert uiteenlopende activiteiten om aangesloten bedrijven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de sector:

 • vergaderingen
 • themadagen over actuele onderwerpen
 • branche-activiteiten
 • ICTWaarborg Award

Professionele belangenbehartiger

Ondernemers die aangesloten zijn bij ICTWaarborg weten zich gesteund door een professionele belangenbehartiger. Aangesloten bedrijven kunnen bij ICTWaarborg terecht voor specifieke informatie, een deskundig advies, producten en diensten die de bedrijfsvoering ondersteunen.

Informatie

ICTWaarborg treedt op als uitgever van:

Tenslotte

Terugverdienen van de ICTWaarborg-bijdrage

Aansluiten bij ICTWaarborg biedt de aangesloten ondernemers naast collectieve en individuele belangenbehartiging een aantal belangrijke (financiële) voordelen. Wanneer de aangesloten bedrijven gebruikmaken van de mogelijkheden die ICTWaarborg biedt, kan de jaarlijkse bijdrage worden terugverdiend. De exclusieve afspraken tussen ICTWaarborg en leveranciers ontvangt u na inschrijving.

Deelnemer worden van ICTWaarborg

Aanmelden bij ICTWaarborg kunt u hier. Wanneer u het formulier heeft ingevuld nemen wij contact met u op en informeren u over de (financiële) voordelen, de bijdrageregeling en krijgt u een overzicht van alle producten en diensten.

De bijdrage aangesloten bedrijven voor het jaar 2011 is vastgesteld op € 52,00 (excl. btw) per maand per bedrijf, voor computerhulpen is de bijdrage vastgesteld op € 26,00 (excl. btw) per maand per bedrijf. (de bijdrage wordt halfjaarlijks gefactureerd)

 

Er zijn verschillende Keurmerken voor online business in Nederland en Belgie: