Fraude internetbankieren toegenomen

De fraude met internetbankieren is in de eerste helft van dit jaar met 14 procent toegenomen, in vergelijking met de tweede helft van afgelopen jaar.

 
Dat heeft de Nederlandse Vereninging van Banken (NVB) woensdag bekend gemaakt. De totale schade van de fraude liep op tot 27,3 miljoen euro. In heel 2011 bedroeg de fraude met internetbankieren 35 miljoen euro, dit bedrag lijkt in 2012 ruimschoots te worden overschreden.
 
Ongeveer 93 procent van de overboekingen gaat tegenwoordig via het internet. Bijna 4 op de 5 Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar doen hun bankzaken via het internet, dat komt neer op zo’n 11 miljoen gebruikers.
 
De groei van het fraude-percentage over het eerste half jaar van 2012 kwam vooral doordat cybercriminelen steeds vaker bankgegevens weten te stelen door middel van schadelijke software, die bijvoorbeeld inloggegevens weet te onderscheppen.
 
Skimming
 
Opvallend is wel dat het aantal fraudegevallen door middel van skimming, het kopiëren van betaalpassen, in het eerste half jaar met bijna een kwart is afgenomen. Voor het eerst sinds 2010 is er sprake van een daling van skimming.
 
De afname van fraude door skimming schrijft het NVB voor een groot deel toe aan de invoering van de chip op pinpassen. Skimming komt vooral voor bij betaalautomaten waar de pas in zijn geheel in gaat, zoals bij onbemande parkeerautomaten en tankstations. Bij deze automaten kunnen criminelen de magneetstrip nog steeds kopiëren. Betaalautomaten waar de pas nog slechts gedeeltelijk wordt ingestoken, zoals bij winkels en horeca, werden niet meer aangevallen.
 
In totaal daalde de schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer, waaronder overboekingsfraude en zwendel met gestolen bankpassen en creditcards, in de eerste jaarhelft met 5 procent tot 54,8 miljoen euro.
 
In de regel worden slachtoffers van internetfraude schadeloos gesteld door hun bank, tenzij ze naar het oordeel van de bank onvoorzichtig of nalatig zijn geweest. De NVB wijst erop dat fraude door internetbankieren relatief gezien beperkt is. Het fraudebedrag van 35 miljoen euro vorig jaar is een schijntje afgezet tegen de totale omzet van internetbankieren van 3200 miljard euro.
 
Preventie tegen fraude
 
De banken, Payment Service Providers en overige betaalinstellingen blijven investeren in maatregelen om fraude te voorkomen. Zo hebben banken onlangs extra preventieve maatregelen genomen waarvan de eerste resultaten, volgens de NVB, bemoedigend zijn. Daarnaast werken verschillende partijen aan bewustwording bij klanten en merchants over fraudevormen en maatregelen om betaalsystemen, privacygevoelige betaalgegevens en contactgegevens van klanten op de juiste wijze te bewaren en te beveiligen.