èM! Payment stopt als (online) betaalmethode

eMPayments

Betaaloplossing èM! Payment stopt per 31 december 2014 met haar dienstverlening. Dit maakt de betaalmethode, afkomstig uit de stal waar ook payment service provider Buckaroo deel van uitmaakt, vandaag in een korte mededeling aan haar klanten en relaties bekend.

Als voornaamste reden worden de hoge kosten en de toegenomen concurrentie in het mobiele betaallandschap aangevoerd. ‘Vanwege de hoge kosten die nodig zijn om èM! te continueren is er besloten om met de bedrijfsvoering van èM! te stoppen.’

èM! Payment is drie jaar geleden ontwikkeld als mobiel betaalplatform voor online en offline betalingen. Als betaalmethode was het geschikt voor apps, (mobiele) websites en fysieke verkooppunten. èM! Payment was als betaaloplossing geïntegreerd binnen het betaalpakket van Buckaroo, net als èM! Payment een dochtermaatschapppij van Intrum Justitia, maar ook bij partners als SEOShop en de mobiele portemonnee MyOrder.

Aan de uitrol en integratie van èM! Payment als betaaloplossing komt nu definitief een einde. Het blijkt te duur om de betaaloplossing in de huidige vorm in de lucht te houden. Of Intrum Justitia de keuze, om de stekker uit èM! Payment te trekken, heeft genomen in het licht van de recente problemen binnen het management van zusterorganisatie Buckaroo blijft onduidelijk. Bekend is wel dat Buckaroo inmiddels de bezem door de organisatie heeft gehaald.

èM! Payment was als betaalmethode beschikbaar in ongeveer 120 (web)shops. Het is nog onduidelijk wat de toekomst van het mobiele betaalplatform is: het systeem en de achterliggende infrastructuur verkopen of ‘bevriezen’ en bij een nieuwe kapitaalinjectie verdergaan? In het laatste geval zal de betaalmethode kostbare tijd verliezen, en links en rechts worden ingehaald door nieuwkomers. Verkopen lijkt dus de meest voor de hand liggende optie. èM! Payment wil vooralsnog niet ingaan op vragen over de toekomst van het betaalplatform en of er al potentiele partijen interesse hebben getoond in een overname.

èM! Payment wordt per 31 december 2014 stopgezet.