Ecommerce Europe: meer Europese betaalsystemen noodzakelijk

Ecommerce Europe

Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie voor webwinkels, is van mening dat een breder aanbod van grensoverschrijdende betaalsystemen bevorderlijk is voor zowel ondernemer als consument. De belangenorganisatie oppert het idee in reactie op het ontwerpverslag dat bij het Europees Parlement is ingediend. Dit “Groenboek naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen” streeft naar een eenduidig Europees beleid op het gebied van veilige, efficiënte, concurrerende en innovatieve elektronische betaalmethoden. Verdere behandeling van het ontwerpvoorstel door het Europees Parlement staat vooralsnog gepland op 12 september 2012.

Wijnand Jongen, Directeur van Thuiswinkel.org en mede initiatiefnemer van Ecommerce Europe, laat tegenover Paypers weten dat een breed scala aan grensoverschrijdende betaalmethoden noodzakelijk is: “Having numerous efficient payment solutions with large consumer reach would be in the interest of both online retailers and consumers. It would help boosting e-commerce in Europe.” Het gaat daarbij niet alleen om concurrerende providers de mogelijkheid te bieden om Europees georiënteerde betaalsystemen op de markt te brengen, maar ook om innovatief te zijn op dat gebied en het voor een breed publiek toegankelijk te maken. Jongen brengt al enige tijd cross border activities onder de aandacht, zo was hij tijdens de Webwinkel Vakdagen in januari 2012 betrokken bij een paneldiscussie waarin de do’s en dont’s voor webwinkels in de cross border retail aan bod kwamen.

Op het gebied van het grensoverschrijdend ondernemen is nog geen internationaal beleid, terwijl de eenwording van Europa op veler vlak even heikel als zichtbaar is. Het gebruik van internet en de online verkoop zijn bij uitstek activiteiten die ook buiten de eigen landsgrenzen mogelijk zijn. In het ontwerpvoorstel is dat als volgt omschreven:”Aangezien Europese burgers en bedrijven actiever worden buiten hun land van herkomst, maken goed werkende grensoverschrijdende elektronische betalingen hun het even aanzienlijk gemakkelijker. In het verlengde van haar verwezenlijkingen op het vlak van retailbetalingen kan Europa een pioniersrol vervullen voor de betalingen van de toekomst, of die nu met betaalkaart, via het internet of met een mobiele telefoon gebeuren.”

De roep om beleid komt hieruit duidelijk naar voren en er wordt ook gepleit voor een voortrekkersrol op dat gebied. Een eerste aanzet is gegeven met het ontwikkelen van SEPA, deze eengemaakte eurobetalingsruimte is gebaseerd op het principe dat er geen verschil mag zijn tussen internationale- en binnenlandse retailbetalingen in euro binnen de Europese Unie. Het SEPA-project voorziet momenteel in de belangrijkste retailbetaalinstrumenten; overschrijving, rechtstreekse afschrijvingen en betaalkaarten.

Het SEPA-project kan dus als springplank gelden om een verdere uitbreiding van grensoverschrijdende betaalmethoden mogelijk te maken. De wet- en regelgeving van het SEPA-project kunnen hierbij als leidraad gelden en tevens maakt het de integratie van innovatieve ontwikkelingen gemakkelijker. Het belang wordt door zowel het Europese Parlement als door belangenorganisaties zoals Ecommere Europe onderkent, met een helder beleid en duidelijke besluitvorming kunnen verdere stappen voor grensoverschrijdend verkopen en betalen worden gezet. Het is aan Europa om een klimaat te creëren waarin PSP’s en Aquirers zich geroepen voelen om een Europees betaalsysteem te ontwikkelen.

Vergelijk gratis en objectief payment service providers op prijs of product!

Bronnen:
www.thepaypers.com – Ecommerce Europe: More online payment systems needed
http://www.europa-nu.nl – COM(2011)941 – Groenboek naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen