E-commerce bestedingen West-Europa nemen met 10 procent toe

webwinkel

E-commerce, het online verkopen van producten en/of diensten, ontwikkelt zich uitstekend binnen de West Europese regio. De online uitgaven zullen naar verwachting in 2013 uitkomen op 178 miljard euro, een groei van ruim 10 procent ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit een regio-rapportage van Ecommerce Europe, de Europese belangenbehartiger voor webwinkeliers.

West-Europa, waar België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Ierland en de UK onder vallen, is als regio de grootste e-commerce speler op het Europese vasteland. Het marktaandeel betreft 51 procent van het totaal aan e-commerce bestedingen binnen Europa. De groei van de online omzet neemt wel af, want tussen 2011 en 2012 vertoonde e-commerce in West-Europa nog een groei van 20 procent.

De tien procent omzetgroei over het afgelopen jaar is dus een halvering, maar betekent nog steeds een prima resultaat. Zeker als wordt gekeken naar de omzetgroei in de regio Noord-Europa, toch een progressieve markt op online gebied. In Noord-Europa namen de online bestedingen in 2013 met 9,2 procent toe.

Verschillen tussen koplopers groot
De meest volwassen e-commerce markten in Europa zijn Frankrijk, Nederland en de UK. De verschillende in online bestedingen zijn overigens aanzienlijk: Britse online consumenten besteden in 2013 naar verwachting 103 miljard euro, terwijl de online uitgaven in Frankrijk en Nederland daar ver achter liggen met respectievelijk 53 en 10,5 miljard euro.

Groeimarkt België
In 2012 vertoonde België nog de laagste omzet in online verkoop, met 3 miljard euro aan online bestedingen. Voor 2013 zien de vooruitzichten er rooskleuriger uit. De online bestedingen zullen in België naar verwachting met 20 procent groeien, waardoor België een van de opkomende e-commerce markten is. Dit bleek ook al uit eerdere publicaties op deze site.

Gemiddelde online uitgaven per land
Uit de cijfers van Ecommerce Europe blijkt dat Britse huishoudens met ruime afstand het hoogste bedrag online uitgeven: 4.010 euro per jaar. Het gemiddelde Nederlandse huishouden besteedt iets meer dan een derde van dat bedrag (1.365 euro). Ierse (2.861 euro) en Luxemburgse (1.955 euro) huishoudens zitten daar tussenin, Belgen besteden gemiddeld 836 per jaar online. Over Franse huishoudens worden geen cijfers gegeven.