Buckaroo en Intrum Justitia bundelen krachten op gebied van Credit Management

Payment Service Provider Buckaroo en financieel dienstverlener Intrum Justitia bieden vanaf vandaag een koppeling voor Credit Management. Door het Billing & Payment platform van Buckaroo aan de incassodiensten van Intrum Justitia te koppelen, wordt de merchant de mogelijkheid geboden om een zo hoog mogelijke conversie en een maximaal rendement uit het klantportfolio te behalen. Eerder maakten wij al melding van het feit dat Buckaroo sinds 1 februari 2012 onderdeel is van Intrum Justitia, deze koppeling is de eerste gezamenlijke oplevering van beide partijen.

 

Met het Billing & Payment platform biedt Buckaroo de merchant mogelijkheden om periodieke incasso’s en acceptgiro’s te versturen. Door daar de krachten met Intrum Justitia te bundelen, hoopt Buckaroo die markt nog beter te kunnen bedienen en meer klanten in dit segment aan te sluiten. Een ander belangrijk voordeel van de koppeling is dat Buckaroo nu versnelt gestalte kan geven aan haar internationale uitrol. Intrum Justitia is momenteel al actief in 22 landen, wat een versnelde introductie in die landen mogelijk maakt. Een derde reden is dat Buckaroo nu een Europese betaalgarantie kan verstrekken aan haar klanten.

Door de samenwerking op het gebied van Credit Management Services zullen niet betaalde facturen direct worden doorgezet naar Intrum Justitia, die op haar beurt de openstaande vorderingen zal proberen te innen. De merchant wordt daarna door Intrum Justitia op de hoogte gehouden omtrent de status van de overgedragen facturen en de ondernomen stappen. Zodra de factuur alsnog door de consument betaald is, zal dit voor de merchant direct inzichtelijk zijn via het systeem van Bucakroo. De voordelen voor de merchant zitten in het feit dat hij de incassokosten op die manier verlaagt, de cashflow van de onderneming verbetert en de snelheid van betalen door de consumentkan verhogen.

Zoals gezegd is deze koppeling op het gebied van Credit Management het eerste resultaat van de samenwerking. In de nabije toekomst is het streven van Buckaroo om verder vorm te geven aan haar internationalisering. Vanuit dat oogpunt verwacht de PSP op termijn haar betaalmogelijkheid Buckaroo BetaalGarant uit te breiden naar Payment Guarantee, dat in de toekomst in meerdere Europese landen beschikbaar zal zijn.