Wat betekent digitale incassomachtiging voor de online ondernemer?

Online digitaal incasso machtigen

Onlangs is digitaal incassomachtigen door de Nederlandse banken geïntroduceerd als opvolger van de papieren machtiging. In het kort komt het erop neer dat een klant de machtiging niet afgeeft met het traditionele machtingskaartje of zijn handtekening onder een contract, maar door digitaal akkoord te geven. Hiervoor wordt dan de authorisatiemethode van iDEAL gebruikt.

Online ondernemer als incassant

Incasso wordt traditioneel veel gebruikt door goede doelen, verzekeraars, energiemaatschappijen, hypotheekverstrekkers, abonnementen, loterijen e.d. Daarnaast is de laatste jaren een duidelijke groei zichtbaar in het gebruik van incasso bij online diensten voor huizenverhuur, dating sites, cosmetica abonnementen, voedingssupplementen, e.d..

De afweging die daarbij wordt gemaakt door de ondernemers om incasso als betaalmethode in hun online omgeving toe te voegen spitst zich toe op drie hoofdcriteria:

 1. Welke conversie levert het op? Met andere woorden: bereik ik een grote groep klanten die beschikt over het betaalmiddel en hoeveel klanten gebruiken het betaalmiddel.
 2. Hoe complex is het om in mijn IT architectuur op te nemen? IT kalenders zijn bij alle organisaties zodanig dat altijd een afweging in tijd, geld, functionaliteit en veiligheid moet worden gemaakt.
  Plug & play integratie van een API of eenvoudige koppeling met webshop platformen zijn hierin cruciaal, naast de onderhoudbaarheid tijdens het gebruik.
 3. Is de financiële stroom en de informatie daaromtrent goed ingeregeld? Komt de omzet tijdig, juist en volledig binnen en is deze voorspelbaar. Wordt de financiële stroom goed verantwoord in de financiële systemen.

Het feit dat incasso populair is komt doordat het aan bovenstaande criteria voldoet en dat in de afgelopen jaren diverse providers diensten hebben ontwikkeld om de processen rondom incasso nog aantrekkelijker te maken. De vraag is natuurlijk of digitaal incassomachtigen nog steeds aan deze criteria voldoet?

Nieuwe variant digitaal incassomachtigen

De nieuwe variant digitaal incassomachtigen betekent voor de online ondernemer (de webwinkelier, red.) het volgende:

 • Het bewaren van de machtigingen blijft onveranderd een verantwoordelijkheid van de incassant. Dat betekent dat in de nieuwe situatie de incassant ook de digitale machtigingen opslaat; de bank speelt hierin geen rol. Er zijn Service Providers actief op de markt die hierin dienstverlening aanbieden om incassanten te ontzorgen, zoals Centenial, AcceptEmail en PayIBAN. Dit vergt IT integratie en de dienstverlening zorgt voor extra kosten in het proces.
 • Nederlandse Banken, zoals ING en Rabobank accepteren uitsluitend machtigingen die binnen de bankomgeving zijn “getekend”. Hiervoor is het iDEAL protocol gekozen. Voor consumenten lijkt dit een logische keuze. Het sluit aan op de manier van betalen met iDEAL en vaak is de rekeninghouder de enige gebruiker van het bankenpakket. Voor diverse consumentengroepen zijn er nog wel situaties denkbaar dat meegetekend moet worden door een bewindvoerder of ouder/voogd. Voor bedrijven is het veel minder voor de hand liggend. In veel gevallen bestaat er verschil in rollen en verantwoordelijkheden voor het accorderen van opdrachten aan de bank. Hiervoor worden autorisatieschema’s ingericht en gebruikt. Het is niet altijd de aanvrager die dan de feitelijke goedkeuring mag geven. Daarnaast is niet zelden meer dan één handtekening nodig. Dit “meervoudig” tekenen wordt op dit moment nog niet ondersteund binnen het iDEAL protocol.
 • Sinds de SEPA direct debit is het mogelijk om geld van buitenlandse rekeningen binnen het SEPA gebied te incasseren. Het neemt nog een aantal jaren in beslag voordat alle banken in alle SEPA landen het digitaal ondertekenen van machtigingen ondersteunen.
  De Payment Service Providers hebben in ieder geval hun diensten zo ingericht dat betalingen worden geïncasseerd zonder mandaat van banken uit verschillende landen conform SEPA specificaties en indien er wel een mandaat aanwezig dat het mandaat worden behandelend en opgeslagen.
 • Het plaatsen van een “kruisje” online wordt al lange tijd gedoogd, maar is formeel niet geldig als mandaat. Hierdoor kan het betwist worden door een Melding Onterechte Incasso bij de bank. Dit heeft tot gevolg dat de afgeschreven bedragen gestorneerd worden en de incasso wordt ingetrokken. De betalingsverplichting vervalt niet, maar toch is dit vaak erg nadelig in gevallen dat de dienst al geleverd is en niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Payment Service Provider als Mandaat Service Provider

Er liggen veel kansen voor Payment Service Providers om digitaal incassomachtigen aan te bieden. De afgelopen jaren hebben de PSP’s laten zien dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in extra dienstverlening richting online ondernemers. Veel PSP’s combineren innovatiekracht met kennis van hun klanten om nieuwe diensten naar de markt te brengen.

Voor digitale incassomachtiging geldt dat het opslaan van de machtigingen (mandaten) een grote toegevoegde waarde dienst is voor bedrijven. Daarnaast zijn er PSP’s die zelf mandaten afgeven, bijvoorbeeld op basis van SMS of tan code. Deze worden op dit moment echter niet door de banken ondersteund in het geval van een Melding Onterechte Incasso.

Voorbeelden van Mandaat Service Providers die op dit moment een certificaat van Currence hebben zijn: AcceptEmail, MultoWeb, Skgcollect, CM Payments, CURO payments, OnelinQ, PayIBAN, Sentinial, Twikey en Buckaroo.

Opvallend is dat hier, naast Buckaroo, nog weinig Payment Service Providers tussen staan die nu de online shopping markt bedienen.

De eerste ervaringen uit de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk leert dat het nog niet zo eenvoudig is om succesvol te zijn met digitale incasso. Wij delen hier de ervaringen van een corporate dat in samenwerking met een bank digitaal incasso in het aangaan van contracten met klanten getest heeft. Onderdeel van deze praktijktest was dat de technische integratie van incasso machtiging nog niet in de website van de corporate zou worden gedaan. Dit betekent dat de klant na afsluiten van het online contract een e-mail heeft gekregen om het mandaat af te geven. Vanuit de e-mail komt de klant dan op een pagina waarop de contractgegevens nogmaals te zien zijn en via het iDEAL protocol de machtiging kan worden afgegeven. Onderstaand een overzicht van de klanten die de betreffende e-mail hebben ontvangen en de resultaten van de verwerking.

Totaal aantal klanten 366 100% Toelichting
Transacties geannuleerd door klant tijdens proces 7 2% Geen inlogcode beschikbaar voor internetbankieren en twijfels over veiligheid (phishing)
Transactie met technische uitval 8 2% Oorzaak in de systemen van de bank voor beperkte periode
Klant heeft niet gereageerd op e-mail verzoek 220 60% Vergeten om te behandelen, teveel moeite en twijfels over veiligheid (phishing)
Succes à Incassomachtigen succesvol afgerond door klant 131 36% Eenvoudig proces. Normaal betaling via iDEAL

Uit deze resultaten blijkt dat de inrichting van het proces waarbij de klant een e-mail krijgt veel invloed heeft op de uitkomt. Tevens is hier mogelijk van invloed dat de klant bij het aangaan van het contract al het “kruisje” heeft gezet voor de incasso. Inzicht in de conversie op het moment dat de klant direct online de machtiging afgeeft is op dit moment nog niet beschikbaar.

Conclusie

Incasso is een populaire vorm van betalen in Nederland. Door de grote rol van internet en de groei van het elektronisch betalingsverkeer is de noodzaak van digitaal incassomachtigen duidelijk. Het is goed voor zowel consument als ondernemer dat over enige tijd afscheid kan worden genomen van de onduidelijkheid die het online “kruisje” bij incasso kan veroorzaken. Voor een goed functionerende inrichting van digitale machtiging, die zorgt dat incassanten nog steeds op dezelfde eenvoudige wijze hun geldstromen binnen krijgen moet de komende tijd nog wel veel gebeuren. Incassanten hebben er een nieuw IT inrichtingsvraagstuk bijgekregen met bijkomende kosten voor het opslaan de machtigingen. Gelukkig zijn er PSP’s die hier op inspringen en met een passend aanbod komen om zowel de incasso af te handelen als het mandaatbeheer op zich te nemen.

Daarnaast geeft de tegenvallende conversie na de eerste ervaringen te denken of er naast het iDEAL protocol andere manieren van digitaal ondertekenen van een machtiging zouden moeten worden toegevoegd. Dit maakt het product sterker ten opzichte van andere betaalmethoden en geeft ruimte om meer doelgroepen met digitale incasso machtigen te bereiken zoals zakelijke klanten.

Dit expertise-artikel is het resultaat van een samenwerking tussen IPS Consult, Ronald te Velde en Johan Bierkens.

Over de auteurs

Ronald te Velde is Management Consultant bij PayRator b.v. en werkt sinds 2001 in het betalingsverkeer. PayRator adviseert financiële instellingen en corporates om de kansen in de online wereld te benutten en groei te realiseren. Kennis van betalen vormt de kernexpertise van PayRator in combinatie met de jarenlange ervaring in het laten groeien van organisaties en het optimaal inzetten van een online strategie.

Johan Bierkens is procesexpert Order 2 Cash en als adviseur betrokken geweest bij het Sepaprogramma van een grote corporate. Als partner van Edge International ontwikkelt hij diensten rondom automatische incasso en digitale identiteiten.

IPS Consult is een onafhankelijk adviesbureau voor webwinkeliers, met maatwerk-expertise over het online betaalproces voor webwinkels. Tevens is IPS Consult eigenaar van het kennis- en informatieplatform internetkassa.nu, waar (beginnend) webwinkeliers payment providers met elkaar kan vergelijken en (zelf) alle informatie over een goede invulling van het online betaalproces kunnen vinden.