Consumentenautoriteit richt zich actiever op startende online merchant

De consumentenautoriteit zal zich de komende maanden nadrukkelijker gaan richten op de startende online ondernemer. Punt van aandacht daarbij is het feit dat het starten van een webshop veel meer is dan een hobby. Het is een zakelijke onderneming, met verplichtingen naar de consument en het behalen van optimaal rendement en winst. De toezichthouder wil hiermee bewustwording onder startende merchants creëren, maar verwacht ook van de consument dat zij meer onderscheid gaat maken tussen meer en minder betrouwbare webshops.

“De nadruk zal liggen op het informeren van (startende) ondernemers met een webwinkel over de regels die gelden”, aldus de consumentenautoriteit. Hierbij moet worden gedacht aan het leveren van producten, het bieden van verschillende en veilige betaalmethoden en wetten en regels waaraan de startende merchant gebonden is. Naast de startende online ondernemer heeft ook de consument een verantwoordelijkheid. Ze moeten steeds beter gaan inschatten of een webwinkel betrouwbaar is; biedt de merchant een betrouwbaar en veelzijdig afrekensysteem, is de webwinkel aangesloten bij een keurmerk en hoe zijn de ervaringen van andere consumenten? Allemaal punten waarom de betrouwbaarheid kan worden gecheckt.

In de eerste helft van dit jaar richtten de Consumentenautoriteit zich vooral op een snelle aanpak van webwinkels met veel meldingen over leverings- en betalingsproblemen. “Dit heeft geresulteerd in drie toezeggingen, een openbare waarschuwing en een waarschuwingsbrief.” De Consumentenautoriteit gaat per 1 januari 2013 samen met de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) en OPTA verder onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Door de toename van het aantal webwinkels en het aantal online aankopen, is het belangrijk om branchebreed bewust te worden van de verplichtingen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Daarin is informatievoorziening en een goede voorbereiding voor merchant en consument van groot belang. Momenteel telt Nederland circa veertigduizend webwinkels, waarvan het merendeel bestaat uit kleine shops met een jaaromzet van duizend tot tienduizend euro. Ongeveer twintig procent heeft een omzet van een miljoen euro of meer. Alle webwinkels in Nederland hebben een gezamenlijke omzet van rond de 10 miljard euro.