AfterPay en Arvato bundelen krachten

AfterPay gaat haar achteraf betaalmethode inzetten voor Arvato, een multinational die actief is op het gebied van informatietechnologie, e-commerce en Supply Chain Management. AfterPay laat, exclusief aan Internetkassa, weten dat beide bedrijven verwachten vanaf oktober de eerste Nederlandse webshops uit de portefeuille van Arvato te zullen bedienen van haar achteraf betaaloplossing. Daarnaast zal AfterPay begin 2013 ook een aantal grote retailklanten van Arvato gaan bedienen.

Payleven

Deze nieuwe ontwikkeling binnen AfterPay past in de expansiestrategie van het bedrijf. Onlangs werd bekend dat zich een nieuwe betaalmethode op de Nederlandse markt aandient, Payleven. Deze nieuwe betaalmethode, waarmee de smartphone of tablet wordt omgetoverd tot een betaalterminal, maakt gebruik van AfterPay als betaalverwerker.

Samenwerking met Cashper

Het tekent de Europese ambitie van het bedrijf uit Heerenveen, want naast de samenwerking met Arvato en Payleven worden momenteel ook de mogelijkheden van een samenwerking met Cashper bekeken. De twee online betaaldiensten, gespecialiseerd in achteraf betaaloplossingen voor webwinkels, onderzoeken hoe ze samen de huidige dienstverlening aan webverkopers en online shoppers verder kunnen invullen op basis van wensen en behoeftes uit de markt.

De gesprekken met Cashper zijn nog oriënterend van aard, maar de toenadering wijst er op dat men druk doende is met het verstevigen van de positie van achteraf betalen. Volgens Stefan van den Berg, CEO van AfterPay, passen de ontwikkelingen volledig bij de visie en de ambitie van zijn organisatie. “AfterPay heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van online achteraf betalen de komende jaren. In deze visie hoort een consumentvriendelijk en betrouwbaar retail credit product naast vormen van eenmalige achteraf betaling. Cashper heeft de duidelijke strategie om een gespreid betalen product te ontwikkelen en te exploiteren in de Benelux. Het mag duidelijk zijn dat de kerndienstverlening en strategie van AfterPay en Cashper complementaire elementen bevatten waardoor beide bedrijven met elkaar in gesprek zijn geraakt.”

Juist deze complementaire elementen zijn interessant. Waar beide partijen gespecialiseerd zijn in het bieden van achteraf betaaloplossingen voor webwinkels, zien zij dus toch onderdelen waarin ze ondersteunend aan elkaar kunnen zijn. “Afterpay en Cashper zijn complementair, met name in die zin dat AfterPay zich als betaalbrand wil verder ontwikkelen en Cashper meer als dienstverlener aan een betaalbrand. Ook de ambitie om als Nederlandse dienstverleners cross border online betaalconcepten aan te bieden schept een band”, aldus van den Berg.

Concurrentie met Klarna

Door te krachten te bundelen kunnen zij hun positie verstevigen en gezamenlijk een vuist vormen tegen Europese initiatieven zoals Klarna. Deze kapitaalkrachtige partij, die ook een achteraf betaalmethode biedt, is bezig met een snelle uitrol van haar dienstverlening binnen Europa. Door zich verder te ontwikkelen en te kijken waar mogelijkheden liggen, geeft AfterPay duidelijk blijk van haar wens om een verdere expansie binnen Europa mogelijk te maken. Toch blijft van den Berg nuchter onder alle uitbreidingsplannen: “In alle eerlijkheid zijn de stappen die wij als AfterPay nu voor en achter de schermen zetten niet primair gericht op het beconcurreren van Klarna, maar een duidelijke visie om als AfterPay een Europese achteraf betaaldienstverlening te gaan verzorgen met sterke lokale partners.”