Aantal webwinkels provincie Brabant neemt flinke vlucht

Het aantal webwinkels in het werkgebied van de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2008 bedroeg het aantal vestigingen in de ‘detailhandel via postorder en internet’ nog 5,7 procent van het totaal aan bedrijven. Inmiddels is dat aantal gestegen tot 12,6 procent. Dit meldt KvK Brabant naar aanleiding van het aantal aan- en afmeldingen in de laatste vijf jaar.

Webwinkel versus fysieke winkel

Per 1 januari van dit jaar telde het werkgebied van de KvK Brabant 2.750 webwinkels. Over de afgelopen 5 jaar is een structurele groei van meer dan 20 procent per jaar zichtbaar. In de traditionele detailhandel is een omgekeerde beweging gaande. Van 2011 op 2012 is het aantal vestigingen zelfs licht gedaald, met 1,4 procent, naar 19.009. De reguliere detailhandel in grote steden is doorgaans gevestigd in het centrum of in één van de omliggende winkelcentra. Webwinkels zijn niet afhankelijk van een fysieke winkel en zitten dan ook verspreid over de stad. Veel webwinkels worden opgestart vanuit huis en zijn te vinden in woonwijken.

Webwinkels zijn overwegend kleinschalig. Bijna 4 op de 5 bedrijven heeft geen personeel. Slechts 0,3 procent heeft 10 of meer medewerkers. De overlevingskansen zijn iets kleiner dan in het totale bedrijfsleven. Binnen vijf jaar na oprichting is meer dan de helft van de webwinkels alweer verdwenen. Opvallend is verder dat webondernemers gemiddeld bijna tien jaar jonger zijn dan traditionele ondernemers. De gemiddelde webondernemer is 38 jaar. In het totale bedrijfsleven zijn ondernemers gemiddeld 47 jaar.