Aantal betalingsachterstanden in Nederland wederom gedaald

Betalingsachterstanden

Over 2018 hadden 6,2 procent van de inwoners van Nederland met een verleend krediet een actuele betalingsachterstand. Er is daardoor sprake van een lichte daling ten opzichte van 2017, waarin het percentage op 6,6 procent lag. Gezien de absolute aantallen daalde het inwonersaantal met een betalingsachterstand van 690.000 naar 670.000. Daarentegen steeg het aantal mensen dat een krediet aanvroeg van 10.400.000 naar 10.800.000.

Kortom, een positieve ontwikkeling. Deze gegevens zijn afkomstig uit de kredietbarometer van Stichting BKR. Meer informatie over deze stichting vindt u hier.

Oorzaken Stijging Kredietaanvragen

De reden dat het aantal mensen dat een krediet aanvroeg steeg, is doordat er vanaf de zomer 2017 kleinere kredieten worden opgenomen in het kredietregister. Een goed voorbeeld hiervan zijn mobiele telefoonkredieten. De BKR Kredietbarometer weergeeft dat er minder problemen zijn op het gebied van de mensen die krediet afnemen. Met andere woorden; het aantal betalingsachterstanden in Nederland neemt af ondanks een gestage groei in registraties voor de aanvraag van krediet ten opzichte van voorgaande jaren.

Peter van den Bosch, bestuurder van Stichting BKR stelt het volgende over de huidige ontwikkelingen: “Het is positief dat ondanks de groei van het aantal geregistreerde kredieten het aantal mensen dat in betalingsachterstand raakt blijft dalen. Opvallend is dat we het laatste kwartaal van 2018 een lichte stijging (900) zien van het aantal mensen dat in achterstand kwam. Het is te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden. De komende maanden zal blijken of deze trendbreuk zich doorzet en waar die aan te wijten is.”

Kredietregistratie op de manier dat het BKR dat genereert, weerhoudt consumenten van overkreditering en helpt desastreuze financiële situaties te vermijden. Door het register bijtijds te raadplegen helpt het kredietverstrekkers om objectief de kredietwaardigheid van de consument te onderzoeken en te beoordelen. Als gevolg ontstaat er een lagere rente op de markt.

Stichting BKR

De stichting BKR controleert en beheert alle kredietgegevens in Nederland. Hierdoor is het voor kredietverstrekkers mogelijk om op basis van actuele gegevens een verstandige kredietbeslissing te nemen. Het BKR draagt bij aan een gezond kredietverlening klimaat. Ook vormt het mede de basis van een financieel welvarend en welzijn Nederland.

Om deze situatie door te trekken zijn alle kredietverstrekkers in Nederland verplicht om elke lening aan te melden bij de stichting BKR. Daardoor ontstaat er een database met een overzicht van alle het afgesloten krediet in Nederland. Ook is het BKR bezig met het steeds vaker voorkomen van schuldsituaties, fraude en het beperken van financiële risico’s. Een andere manier om financieel betrouwbare leningen te verstrekken is om verschillende kredietverleners te vergelijken alvorens men een lening afsluit. Doordat er meer inzicht in looptijd, het totale leenbedrag en welke leen geschikt is ontstaan, kiest men eerder een lening die bij de desbetreffende persoon past. Een lening vergelijken is daarom een verstandige eerste stap voor het afsluiten van krediet.


Dit bericht is gepubliceerd op Internetkassa.nu in samenwerking met een partner. Wilt u meer weten over native- en/of channel-advertising via het kennis- en informatieplatform Internetkassa.nu? U vindt hier meer informatie over het volledige mediapakket: https://www.internetkassa.nu/adverteren/