Nederlanders kopen steeds meer via internet

Het aantal Nederlanders dat via internet aankopen doet groeit nog steeds. In 2011 kochten zeven op de tien mensen van 16 tot 75 jaar online producten of diensten, waarmee Nederland zich in de top van de Europese Unie nestelt.

Alleen het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken ken een hoger aantal online shoppers. In Roemenie en Bulgarije worden relatief het minst aantal online aankopen gedaan. Binnen de EU doet gemiddeld vier op de tien mensen aankopen via het internet. Dit alles blijkt uit dinsdag 15-05-2012 gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de afgelopen jaren zijn Nederlanders steeds meer online gaan winkelen, met ruim 20% over de periode 2006 tot 2011. De grootste groei heeft zich voorgedaan binnen de leeftijdscategorie 65- tot 75-jarigen, het aantal online aankopen onder ouderen is bijna verdrievoudigd. Deze groep heeft relatief veel vrije tijd, een ruimer bestedingsbudget en vindt steeds gemakkelijker de weg binnen het internet. Dit is mede te danken aan het feit dat seeds meer PSP’s, Aquiring banken en webwinkeliers inspelen op de vraag onder ouderen, door gebruiksvriendelijkheid van de webwinkel en het afrekenproces.

Populaire aankopen via internet zijn vooral vrijetijdsdiensten en –goederen. In 2011 boekte bijna 60% van de Nederlanders zijn reis- of vakantieaccommodatie online. Daarnaast blijven kleding, sportartikelen, kaartjes voor evenementen en literatuur ongekend populair. Bijna alle goederen en diensten laten over de periode 2006 tot 2011 een groei in online aankopen zien.